دوستان اینم یک نمونه سوال از فصل اول بد سوال هایی نیست سوال های مهمی هستن یک نگاه بهش بیتدازید این سوالات را یکی از دوستام به نام علی تایپ کرده و در وبلاگش گذاشته یک سری به وبلاگش بزنید 

-جمله یازدهم یك دنباله ی حسابی50است. مجموع 21جمله ی اول را بیابید؟

 

2-اوساط اضلاع یك مربع به ضلع aرا به هم وصل می كنیم تا مربع جدیدی حاصل شود.این عمل را به طور متوالی انجام می دهیم. مجموع مساحت تمام مربع ها را بیابید؟

 

3-اگر دو چند جمله ای 2x2+3x-1 و x3-3x2-4kx-7 درتقسیم بر x+2 هم باقیمانده باشند مقدار k را تعیین كنید؟

 

4-درمعادله ی  4x2-16x+m=0یكی از ریشه ها3واحد از ریشه ی دیگر بزرگتر است.m وهر دو ریشه را بدست آورید؟

 

5-نا معادله ی مقابل را به روش هندسی حل كنید:                                |x-1|+|x-2|

 

6-آیا در معادله ی y2-2y=x.y تابعی ازx می باشد؟

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 25 دی 1389    | توسط: یاسر کریمی    | طبقه بندی: حسابان،     |
نظرات()