دوستان این سوالت مهم 4 صفحه ابتدایی کتاب شیمی 3 البته بیشتر به اسید و بنیان های ان پرداخته که برای فصل های بعدا بسیار اهمیت دارند و باید به انها توجه کرد .

[   ]Picture.gif
 
[   ]Picture 001.gif
 
[   ]Picture 002.gif
 
[   ]Picture 003.gif
 
[   ]Picture 004.gif
 
[   ]Picture 005.gif
 
[   ]Picture 006.gif

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 مهر 1389    | توسط: یاسر کریمی    | طبقه بندی: شیمی 3،     |
نظرات()